Eryaman BriÁ Dostları
  Şlem ve Zona giden yol Splinter
 

1- SPLİNTER = Splinter ortaklardan biri bir renk okuduktan sonra diğerinin yeni bir renkte çift sıçraması sureti ile yada 1 seviyesinde majör açışına 4 seviyesinde yeni bir renge sıçranarak cevap verilmesi ile yapılır. Splinter yapmak o renkte kontrol değil kısalık gösterir, zannedildiği gibi kısalık ile kontrol aynı şeyler değildir; kontrol bir renkte tek, şikan bulunması ya da As, Rua gibi değerlerden birinin bulunması halidir, 4 seviyesinde kontrol konuşmalarına başlandığında okuduğumuz renkte 2. tur kontrole sahip olduğumuzu gösterir, yani biz kozumuza oynadığımızda bu renkten bir löveden fazla çabuk kaybımızın olmadığını gösterir, bunun içinde o renkte tek, şikan veya As ya da Rua olması yeterlidir. Ayrıca kontrol konuşmaları sırasında bir rengi atlayarak diğer rengin kontrolünü göstermek; atlanan renkte kontrol olmadığı bilgisini de verir.

         Halbuki splinter yaptığımızda yani direkt sıçrama halinde bu; partnerimizin son okuduğu renge iyi bir fitimiz olduğunu, ve splinter yaptığımız renkte 3 büyük onörden biri olmamak şartıyla tek kartımız yada şikanımız olduğunu gösterir, Splinter yapmak atlanan renkte yada renklerde kontrol olmadığını göstermez, Örneğin partnerimiz 1 açtı ve biz 4 diyerek splinter yaptık, bu; bizde iyi bir fiti olduğunu 13-15 onör puanına sahip olduğumuzu, renginin elimizde kısa olduğunu ( kısadan kasıt tek yada şikan) gösterir ve rengini atlamış olmamız bizde kontrolü olmadığı anlamına gelmez.

         Splinterin mantığı şudur; bilindiği gibi elimizdeki onör puanları ve dağılım bize hangi seviyede hangi renge oynayacağımız konusunda bir fikir verir, bunun yanında bizim ve partnerimizin sahip olduğumuz puanların karşılıklı örtüşmesi durumu elimizdeki puanların bazen kıymetlenerek, olduğundan daha değerli hale gelmesine, ki partnerimizin okuduğu bir renkte puanlarımız olması onlara daha değerli bir gözle bakmamıza sebep olmalıdır. Bazense partnerimizde tek olduğunu bildiğimiz bir rengin karşısında Rua Dam veya Rua Vale kombinasyonu gibi puanlarımız olması; artık bu puanları devalüe ederek onlara olduklarından daha değersiz bir gözle bakmamıza sebep olmalıdır. Çünkü düşünelim ki partnerimizde renginden AQ876 gibi bir sekans var ve bizde de buna karşılık RJ5 sekansı var bu durumda 4 puan değerindeki bu renkte 5 löve üretmemizi sağlayacaktır, Halbuki bu renk partnerimizde tek yada şikan olsa idi aynı puanlar belki bir löve bile üretemeyecekti.

            İşte splinter yapmanın ana mantığı budur, splinter yaparak ortağımıza şu mesajı çabucak vermiş oluruz “Partner fitimiz var, benim şu miktarda puanım var ve bu rengim tek yada şikan elini ona göre değerlendir ve karar ver” Diğer oyuncu karar verirken şu bilgilerden yararlanmalıdır;

-          Bir renk şlemi oynayabilmek için; partnerlikte dengeli veya yarı dengeli dağılım olması halinde en az 30-32 onör puanı olmalıdır.

-          Tüm renklerde 2. tur kontrol olmalıdır, yani rakiplerin 2 çabuk löve alabilecekleri bir renk olmamalıdır.

-          5 key-kard dan yani 4 As ve Koz ruası en az 4 üne sahip olunmalıdır, eğer bir renkde şikan olduğu biliniyorsa o rengin As’ı olmasada olur.

-          Bir renk şlemi için gerekecek olan puan hesaplanırken partnerlik elleri arasında süper uyum olduğu görülürse ihtiyaç duyulacak puan miktarı 25-26 ya kadar düşebilir, hatta bazı çok enteresan kart dağılımlarında anormal zayıf eller ile bile şlem yapılabilir ama bu durum bizim konumuz değil.

-          Partnerde bir renkde bilinen tek olması durumunda en ideal olan durum tek kartın karşısında sizde 3-4 boş kart (xxx) (xxxx) olmasıdır. Bunun yanında Axxx veya Axx olması fena bir durum değildir fakat Kxx, KQxx, KJxx gibi ikincil onör kartlar olması berbat bir durumdur ve şleme gitmekten vazgeçmeniz için geçerli bir sebepdir.

-          Tabiki puanınız uyumsuzluğa rağmen şleme gitmenizi gerektirecek kadar fazla ise; buna kimse bir şey diyemez.

 

Anlaşıldığı üzere splinter yapmak bir uyum araştırmasıdır, ve daha az puanlar ile bulunabilecek şlemleri araştırmaya yarar. Splinter konuşmasına partnerin 4 seviyesinde Koz rengine dönmesi, Uyum yada yeterli güç olmadığını ve şlem istemediğini gösterir, Şlem istiyorsa; As sorar yada yer varsa kontrol konuşması yapar, kontrol konuşması yapmak genellikle okunmayan renk de kontrol endişesi olduğunu gösterir.

      Tüm bunların yanında splinter konuşmalarını 10-12 ve 13-15 puanlık eller olmak üzere iki kategoriye ayırmakta yarar vardır. Genellikle tavsiye edilen ve çok kullanılan metod şudur:

       Partneriniz 1 oyun açtığında 13-15 puanınız 4’lü iyi fitiniz ve tekiniz olduğunda tekinizi 4 seviyesinde okuyun (4,4,4) puanınız 10-12 limitinde ise 3 deyin buna ters majör konvansiyonu deniyor, şimdi partneriniz tekinizi öğrenmek isterse 3NT ile sorar ve sizde rengi ile gösterirsiniz.

 

1             2♠         Þ    4+ tutuş 10~12 OP ile çramalı ters majör.

1             3♠/4/4¨Þ   4+ tutuş 13~15 OP splinters.

1   2   4+ tutuş 10~12 OP ile sıçramalı ters majör. Herhangi bir renk tek veya Şikan. Bundan  sonra açıcı, ters majörün üstündeki NT ile kısalığın hangi renkte olduğunu sorar.

2NT: Splinter rölesidir. Cevapçıdan kısalığının hangi renkte olduğunu soruyor.

                      3§ > (§) kısa.

                      3¨ > (¨) kısa.

                      3  > () kısa.

 

      1 Renk açışlarına splinter yapmanın genel prensipleri şunlardır:

       - Splinter yapılan renkte tek As, tek Rua ya da tek Dam olmamalıdır

       - Splinter yapan elde ayrıca 5 veya daha fazla sayıda karta sahip, kaliteli bir renk olmamalıdır. Löve kaynağı olacak kalitede bir rengi okumak, tek kartı göstermek üzere splinter yapmaya göre daha önceliklidir. Böyle eller ile önce kaliteli rengi okuyup sonra koz fitini vermek daha doğru bir yaklaşımdır, ancak zayıf splinter yapabilecek kuvvette bir el ile (örneğin 10 puanlı bir el) iyi rengi okuma şansı olmayabilir bu durumda zayıf splinter yapılabilir.

      -Splinter yapan elde splinter limitinden daha az ya da daha fazla puan olmamalıdır. Yani örneğin; 1 açışına 4 splinterimiz 13-15 puan gösteriyorsa; 17 puanımız varken splinter yapmamalıyız.

 
  Tüm 113666 ziyaretçikişi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=